Πολιτική

  Γενική Πολιτική
 • Τα δωμάτια καθαρίζονται καθημερινά και ο ιματισμός ανανεώνεται κάθε τρείς ημέρες.
 • Δεν επιτρέπονται κατοικίδια.
 • Check-in στις 14:00 & Check-out στις 12:00

 • Πολιτική Πληρωμής
 • Προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια κράτηση θα πρέπει να προκαταβάλλετε το 25% του συνολικού κόστους της κράτησης.

 • Πολιτική Ακύρωσης
 • Εάν η ακύρωση της κράτησης γίνει:
 • 22 ή περισσότερες ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης του πελάτη- επισκέπτη, τότε επιστρέφεται σ’αυτόν η προκαταβολή (πιθανά έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη-επισκέπτη).
 • 14 έως 21 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης του πελάτη-επισκέπτη, τότε επιστρέφεται σ’αυτόν το 50% της προκαταβολής (πιθανά έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη-επισκέπτη).
 • 13 ή λιγότερες ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης του πελάτη-επισκέπτη, τότε δεν επιστρέφεται.

 • Από 1/1/2018 ισχύει ο φόρος διαμονής 0,50€/βραδιά